Salarisverwerking

Home »  Salarisverwerking

All-in prijs:
Margôt Gerrits Salarisverwerking streeft ernaar om alles zo duidelijk en transparant mogelijk te houden. Daarom hanteren wij een all-in prijs, zodat u niet later voor verrassing komt te staan.
Wat kunt u van ons verwachten voor de afgesproken prijs:
In het basispakket zitten alle werkzaamheden die nodig zijn voor de gehele salarisverwerking.
 verwerking van de variabele mutaties

 • salarisspecificatie per werknemer
 • journaalposten
 • betaaloverzicht
 • toepassen van minimumlonen en cao-lonen
 • cao-beheer
 • opbouw vakantiegeld, vakantiedagen of 13e maand
 • loonaangiften
 • aanlevering van jaarwerk (digitaal)
 • jaaropgaven per werknemer
 • loonstaat per werknemer
 • verzamelloonstaat
 • cumulatieve overzichten en managementoverzichten
 • aanvullende overzichten voor uw accountant
 • controle en berekening van voorschotnota’s pensioenfondsen
 • toepassen van cao-regelingen
 • opstellen van arbeidscontracten
 • pro-formaloonberekeningen
 • journaalposten en overzichten per afdeling of kostenplaats
 • toepassen van vrijwillige pensioenregelingen
 • meldingen aan bedrijfstakfondsen en arbodiensten
 • ziek- en herstelmeldingen